Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Ulaş DORUKÖZ (Elektrik-Elektronik Müh.)  

Şerife ÇENGEL (Elektrik Müh.)

Selman KARS (Bilgisayar Tek.)

 

Bilgi İşlem Birimi:

 • Genel Sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerinin bilişim ihtiyaçlarını değerlendirmek; çözümler üretmek
 • Bağlı sağlık tesislerinin bilgi-işlem birimlerine gerektiğinde teknik danışmanlık sağlamak ve bu birimlerin çalışmalarını koordine etmek
 • Genel Sekreterlik bilişim sistemini yönetmek (ağ yönetimi, sistem yönetimi, uygulama yönetimi), güvenliğini ve devamlılığını sağlamak
 • Genel Sekreterlik ve bağlı sağlık tesisleri bilişim ihtiyaçlarının giderilmesi için (donanım, altyapı, yazılım) planlanan mal ve hizmet alımlarında teknik şartnameler hazırlamak
 • Yapılan mal ve hizmet alımlarına yönelik kontrol ve muayene faaliyetlerini yürütmek
 • Birlik genelinde ortak bilgi-işlem projeleri hazırlamak ve yürütmek,
 • E-Nabız, SağlıkNet-VPN, teleradyoloji gibi Bakanlık çapındaki projelerin Birlik bazında uygulanmasını sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini ve  yasal mevzuata uyum sağlamak,
 •  Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
 •  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,
 • Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,

Birim Çalışanları

Elektrik – Elektronik Müh. Ulaş DORUKÖZ

Bilgisayar Müh. Serkan BAŞ

Hemşire Şerife ÇENGEL

Selman KARS
 

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017