Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

AYŞE ALAGÖZ (UZMAN)

        İç Kontrol Birimi:

  • Kurumun belirleyeceği İç Kontrol Rehberi doğrultusunda Genel Sekreterlik bünyesinde iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
  •  Kurumun İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak birimlerle koordineli çalışmalar yapmak.
  • Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
  • Genel Sekreter tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

  Birim Çalışanları:

        Uzman Ayşe ALAGÖZ

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017