Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

HANİFE UYSAL (HEMŞİRE)

         SABİM/BİMER Birimi :

  • Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) operatörleri tarafından elektronik ortamda iletilen sağlık sisteminin işleyişi ile ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri ve talebi, konu ile ilgili hastane veya ağız ve diş sağlığı merkezlerinin Yönetici, Başhekim ve Başhekim Yardımcılarına elektronik ortamda iletilmesi, ilgili kurum tarafından gönderilen cevabi yazının Genel Sekretere iletilmesi ve Genel Sekreter tarafından uygun görülmesi halinde inceleme sonucu hakkında başvuru sahibine geri bildirim yapılması, bu işlemlerin SABİM sistemi üzerinden kayıt altına alınmasını sağlamak.
  • Genel Sekreterliğimize bağlı kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yapılacak müracaatlar ile İnsan Hakları İhlallerine ilişkin vatandaşlar tarafından Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) elektronik ortamda yapılan başvuruların incelenmesi ve başvurunun ilgili kuruma üst yazı ile iletilmesini sağlamak.
  • Başvuru ile ilgili gerekli incelemenin 1 ay içerisinde sonuçlandırılmasının sağlanması, başvuru hakkında ilgili kurum tarafından verilen cevabı İdari Hizmetler Başkanı tarafından değerlendirilmesinin sağlanması, gerekirse başvurunun Tıbbi Hizmetler ve Mali Hizmetler Başkanlığı tarafından incelenmesinin sağlanması, sonuçlandığında başvurana ve interaktif olarak Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ne bilgi verilmesini sağlamak.
  • Birime intikal eden başvurunun, Genel Sekreterliğimiz uhdesinde olmayan bir başvuru olması halinde ilgili Kuruma iadesini sağlamak ve başvuranın konu hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.

Birim Çalışanları:

Hanife UYSAL

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017