Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi


TEMUR BAYDOĞAN (SOSYAL HİZMET UZMANI)

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi:

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları; ayakta ya da yatarak tedavi gören tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliğini yeniden kazandırılması amacını taşır.

Genel Sekreterliğimiz Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi olarak: Birliğimize bağlı sağlık tesislerimizde;

  • Tıbbi Sosyal Hizmet Birimlerinin takibini sağlama, sağlık tesislerinde var olan ve yeni kurulacak olan birimin faaliyetlerini izlemek.
  • Birimlerin uygulama alanlarına ilişkin sorunların çözümü ve birimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla planlamalar yapmak.
  • Birimlerde personelin, hastane yöneticilerin ve çalışanların Tıbbi Sosyal Hizmet uygulamalarına ilişkin eğitim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesini sağlamak.
  • Birimlerin kayıt ve istatistiklerini kontrol etmek.
  • Birimlerin faaliyetlerine ilişkin denetimleri yapma ve raporlama faaliyetlerini yerine getirmek.
  • Mesleki tükenmişlik sendromu yaşayan ve psikososyal danışmanlık ihtiyacı bulunan sağlık tesisi çalışanları ve ailelerine, sosyal hizmet müdahelesi ihtiyaç duyan hasta/müracaatçılar için uygun sosyal hizmet müdahalesini planlamak ve uygulamak sorumludur.
  • Sosyal hizmet müdahalesi ihtiyacı olan hasta ve hasta yakınları için  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve diğer iştirakçi birimler ile koordineli çalışmak.

Birim Çalışanları:

Sosyal Hizmet Uzmanı Temur BAYDOĞAN

 

 

 

 

 

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017