Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Maliyetlendirme Fiyatlandırma Ve Gelir Analiz Birimi


HÜSEYİN TEMÜROĞLU (UZMAN)

ESRA ŞENOL (EBE)

ŞEVKİ AKPINAR (VHKİ)

NURDAN AYHAN (VHKİ)

JALE TUFAN (VHKİ)

BİRSEN SEZER GÖLÇEK (HEMŞİRE)

         Maliyet Gelir Analiz ve Fiyatlandırma Birimi

 • Fatura denetimleri yaparak hatalı faturalandırmaları engellemek.
 • Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlere ilişkin maliyet ve gelir analizleri yapmak.
 • Sağlık kuruluşlarımızda verilen hizmetlerin doğru fiyatlandırılmasına ilişkin hastanelerimiz ile ortak görüşler oluşturmak.
 • Teşhis ve tedavi yöntemlerini maliyet ve gelir yönünden değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yapmak.
 • Hastanelerde yürütülen hizmetlerin hasta, hastalık ve klinik düzeyde maliyet ve gelire  ilişkin çalışmalar yapmak.
 • Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Yönelik Genel Sekreterliğimiz ile hastanelerimiz ve SGK arasında Sosyal Güvenlik Uygulamalarına yönelik mevzuat ve uygulamalar konusunda Genel Sekreterliğimiz ve hastanelerimiz arasındaki yazışma ve bilgilendirmeleri yapmak.
 • Tanı İlişkili Gruplama(TİG)  kapsamında maliyet ve gelir çalışmaları yapmak.
 • Hastane maliyet yapısını ortaya koymak ve maliyetleri minimize edecek çalışmalar yapmak.
 • Hastanelerde stok denetimleri yaparak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
 • HBYS firmaları ile hastane karlılığını artırıcı projeler üretmek.
 • Maliyet-Gelire ve SUT uygulamalarına ilişkin hatalı ve/veya eksik uygulamaları düzeltmek için eğitimler düzenlemek.
 • Genel Sekreterin verdiği görevleri yerine getirmek.

 

Birim Çalışanları:

Uzman Hüseyin TEMÜROĞLU

Esra ŞENOL

Şevki AKPINAR

Jale TUFAN

Nurdan İDE

Birsen SEZER GÖLÇEK

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017