Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Hastane Hizmetleri Birimi


AYŞE GÜNEŞ (UZMAN)

FİGEN İSTEL (HEMŞİRE)

Hastane Hizmetleri Birimi:

    Yataklı Tedavi Hizmetleri

 • Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının tescili ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Yatak doluluk oranlarını takip etmek.
 • Çalışmalarla ilgili gerekli istatistiki verileri düzenlemek ve değerlendirmek.

    Poliklinik ve Semt Polikliniği Hizmetleri

 • Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesi ve etkin bir şekilde sunumu için gerekli tedbir ve düzenleme çalışmalarını sağlamak.
 • Poliklinik hizmetleri ile ilgili gerekli istatistiki verileri düzenlemek ve değerlendirmek.

    Laboratuvar Hizmetleri

 • Tıbbi Laboratuvarların kaliteli ve verimli hizmet sunumlarını sağlamak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak
 •  Ruhsatlandırma   ile ilgili gerekli süreç takibi ve   İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyonunu sağlamak.

    Kan Transfüzyon Merkezleri

 •  Kan ve Kan Ürünleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, takip etmek ve İl Sağlık Müdürlüğü ve  Bölge Kan Merkezi İle gerekli koordinasyonu sağlamak.

    Enfeksiyon Kontrol Çalışmaları

 • Hastane Sürveyans ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi raporlarının takip ve değerlendirmesini yapmak
 • Hastane enfeksiyonlarının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
 • İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.

    Sterilizasyon

 •  Bağlı tesislerimizdeki sterilizasyon hizmetlerinin takip ve değerlendirilmesini sağlamak
 •  Gerekli eğitim programları düzenlemek ve düzenlenmesini sağlamak
 •  Başkanların ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Birim Çalışanları:

Uzman Ayşe GÜNEŞ

Figen İSTEL

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017