Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Taşınır Mal Yönetim Birimi


ERHAN BODURSOY (SAĞLIK MEMURU) 

MESUT PUNAR (TIBBİ SEKRETER)

       

          Taşınır Mal Yönetim Birimi:

  • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Birlik ve bağlı Sağlık tesislerinin taşınır işlemlerini yürütmek,
  • Birliğe ait taşınır ve taşınmazların terkin ve devir işlemlerini yürütmek,
  • Birliğe bağlı Birimlerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak, malzeme ihtiyaç planlaması yapmak,
  • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırların ilgililere teslimini yapmak,
  • Taşınırların yangın, ıslanma, çalınmaya ve tehlikelere karşı korunması ile ilgili tedbir almak,
  • Ambar sayımı ve stok kontrolü yapmak, taşınırların yıllık gidişatına göre azami stok miktarı ve maksimum devir hızına göre belirleyip, talebi harcama yetkilisine bildirmek,
  • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,
  • Genel Sekreter tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

             Birim Çalışanları:

             Erhan BODURSOY

             Mesut PUNAR

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017