Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

SITKİYE ÜÇERSAKA (UZMAN)

FERHAT SAKA (HİZMETLİ)

AYŞE NUR BALTÜRK (HEMŞİRE)

Birimin Görevleri:

  • İlimizde Birliğimize  bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin  terfii, emeklilik, aylıksız izin, intibak  ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.
  • İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin atama, sözleşme fesih, yeniden göreve alınma gibi işlemleri  yürütmek.
  • 663 Sayılı KHK uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek;
  • Aday memur  asalet işlemlerini yerine getirmek;
  • Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin aylıksız izin ve dönüşünde  atama işlemlerini yürütmek.
  • Radyoaktif ve İyonizer maddelerle görevli personelin fiili hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek;
  • Hususi Damgalı Pasaport işlemlerini yürütmek;
  • Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak  Birliğimize bağlı  İnsan Kaynakları Birimlerinde görevli  personele  yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek.
  • Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.
  • Genel Sekreter ve İdari Hizmetler Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

Birim Çalışanları

Uzman Sıtkiye ÜÇERSAKA

Ayşe Nur BALTÜRK

Ferhat SAKA

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017