Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

İnsan Kaynakları Birimi


HAYRETTİN YAMAN (UZMAN)

MEHMET KESKİN (SAĞLIK MEMURU)

NİHAT ÖZDEMİR (SAĞLIK MEMURU)

NERMİN KOYULMUŞ (HEMŞİRE)

HİCRAN ÇOKAN (ATT)

MUHAMMET ÇUKURLU (VHKİ)

İDRİS AYTUNÇ (VHKİ)

NURSEL KOCADEDE (HEMŞİRE)

MELEK BİNBİR (HEMŞİRE)

  İnsan Kaynakları Birimi:

 • Tüm atamalarla ilgili yazışmaları yapmak
 • Sağlık personeli ve genel idari hizmetler sınıfı personelinin atama, görevden ayrılış başlayış ile ilgili yazışmalarını yapmak.
 • İl içi tayin talepleri ile ilgili ÇKYS de atama kararları oluşturma, karar kesinleştirme ve kararların takibini yapmak.
 • Becayiş(karşılıklı yer değiştirme) işlemlerini yapmak.
 • Geçici Görevlendirme yazışmalarını yapmak.
 • Unvan değişikliği, Devlet Hizmet Yükümlülüğü, Hizmet Belgesi Tanzimi, İstifa ve muvafakat, Uzmanlık Belgesi teslim alma ve teslim etme, Çağrı(Kocaeli ilindeki açıktan atama yapılanların adreslerine yapılan tebliğatlar)larla ilgili yazışmaların yapılmasını ve takibini yapmak.
 • Personel planlama, talep toplama ve oluşturma ve güncellemelerle ilgili çalışmaları yapmak.
 • Sendikalarla ilgili yazışmaları ve takibini yapmak.
 • Genel Sekreterlik personelinin izin işlemleri ile ilgili yazışmalarını ve takibini yapmak.
 • Genel Sekreterlik personel özlük arşivi oluşturulması ve güncelleştirilmesi ile ilgili yazışmaları ve evrakların takibini yapmak.
 • Genel Sekreterin ve Başkanların vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim Çalışanları:

Uzman Hayrettin YAMAN

Mehmet KESKİN

Nihat ÖZDEMİR

Nermin KOYULMUŞ

Hicran ÇOKAN

Muhammed ÇUKURLU

İdris AYTUÇ

Nursel KOCADEDE

Melek BİNBİR

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017