Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Strateji- Yatırım Planlama Birimi


ŞEDEF ŞEŞENOĞLU (UZMAN)

MUSTAFA ÖZDEMİR (SAĞLIK MEMURU)

 

Strateji - Yatırım - Tıbbi Cihaz Planlama Birimi:

 • Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki mevcut sağlık tesisleri ve yeni yapımına başlanan sağlık tesislerinin açılışa kadar olan sürecini izlemek, değerlendirmek, tespit ettikleri noksanlıkları ilgili birimlere raporlamak,
 • Yapımı devam eden sağlık yatırımlarının Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinden gelen yatırım, proje, revizyon ve eksiklikler, taleplere istinaden gerekli değerlendirmeleri yaparak cevaplamak, gerektiğinde ilgili Kurum/Kuruluşlara iletmek,
 • Yapımı devam eden sağlık tesislerinin ihale sözleşme bitiş tarihinden önce, faaliyette olan sağlık tesislerimizin ise sunulan sağlık hizmetinde yapısal bir aksama oluştuğu durumlarda Bakanlığımızca belirlenmiş standartlar çerçevesinde hizmet verebilecek duruma getirilmesi, hizmet sunumu sırasında tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve sunulacak sağlık hizmetinde zaman ve kalite kaybının önüne geçilmesi noktasında hastane yönetimi ile koordineli çalışarak statik, mimari, tesisat, elektriksel donanım ve medikal işleyiş alanlarında Genel Sekreterliğin HAT ekibi olarak gerekli taleplerde bulunmak,
 • Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinden gelen aşağıda açılımı yapılan tadilat, onarım ve ek bina gibi talepler hakkında ilgili kurum/kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, gerekli olan izinlerin alınması iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Hizmet binalarında, tadilat ve onarımlarına ilişkin talepleri (dış ve iç cephe inşaat işlemleri, iç kısımlarda ihtiyaca göre yapılması gereken tadilatlar, çatı onarımı, zemin onarımı, elektrik ve sıhhi tesisat onarımı vb.),
 • Peyzaj ve çevre düzenlemesi, alt yapı düzenlemeleri, asansör, tıbbi ve evsel atık depoları oluşturulması talepleri,
 • Acil ihtiyaç duyulan ek bina talepleri,
 • Hastane birimlerinde (Ameliyathane, Acil Servis, Yoğun Bakım, TRSM, ADSM v.b.) ihtiyaç yönünden yetersiz kalınan durumlarda kapasite artırımına yönelik tadilat talepleri, 
 • Tadilat onarım ve ek bina gibi yukarıda açılımı yapılan taleplerde kullanılmak üzere ödenek istemlerini yapmak,
 • Hayırsever/kurumlar tarafından bağışlanan taşınmazların protokollerini hazırlamak  ve işlemlerine ilişkin yazışmalarını yapmak,
 • Sağlık tesisi yatırımının fiziksel gerçekleşme oranı en az %50 seviyesinde iken Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bildirerek ihtiyaç olabilecek tıbbi cihaz ve donanım planlamasının yapılması için gerekli işlemleri yürütmek,
 • Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinin aşağıda açılımı yapılan Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımlarının Planlamasını yapmak, ilgili kurum/kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak,
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkezi alım planlaması kapsamında, alımını planladığı Tıbbi Demirbaş Cihazların planlaması,
 • Sağlık Tesislerimizin ihtiyaç taleplerine istinaden merkezi alım planlaması harici, Tıbbi Demirbaş Cihaz ihtiyacının tespiti ve planlaması,
 • Sağlık Tesislerimizin İhtiyaç ve taleplerine istinaden; Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı planlaması,
 • Sağlık Tesislerimizin İhtiyaç ve taleplerine istinaden; Kit/Sarf karşılığı Cihaz alımlarının planlanması,
 • Tıbbi Hizmetler Başkanı tarafından verilen diğer işleri yerine getirmek,

 

Birim Çalışanları:

 

Uzman Mimar Sedef ŞEŞENOĞLU

Mustafa ÖZDEMİR

Kudret BİNBAY

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017