Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Hasta ve Çalışan Hakları Güvenliği Birimi


TEMUR BAYDOĞAN (SOSYAL HİZMET UZMANI)

AYŞE SAĞLAM (HEMŞİRE)

Birimin görevleri:

  • Sağlık tesislerinde kurulan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinde; Başhekim Yardımcıları ve Sosyal Hizmet Uzmanı / Psikolog / Halkla İlişkiler Uzmanlarının görevlendirmelerinin, birimin kurulum sürecini, fiziki şartlarını ve iş akışını takip etmek.
  • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin faaliyetlerine ilişkin denetimleri yapmak, gerekli eğitimleri takip etmek ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı’na raporlamak.
  • Sağlık çalışanının maruz kaldığı ‘fiziksel – psikolojik şiddet ve mobbing’ vakalarına yönelik hukuki yardım sağlanması amaçlı İl Sağlık Müdürlüğü; Hukuk İşleri Birimi ile eşgüdümlü çalışmak.
  • Sağlık Kuruluşlarından gelen; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun talimatları ve ilgi sayılı mevzuatlar çerçevesinde danışmanlık taleplerini karşılamak, gerekli yazışmaları yapmak ve gelen dosyaları takip etmek.
  • Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) operatörleri tarafından elektronik ortamda iletilen sağlık sisteminin işleyişi ile ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri ve talebi, konu ile ilgili hastane veya ağız ve diş sağlığı birimlerinin Yönetici, Başhekim ve Başhekim Yardımcılarına elektronik ortamda iletmek, ilgili kurum tarafından gönderilen cevabi yazıyı Genel Sekretere iletmek ve Genel Sekreter tarafından uygun görülmesi halinde inceleme sonucu hakkında başvuru sahibine geri bildirim yapmak, ayrıca bu işlemleri SABİM sistemi üzerinden kayıt altına almak,
  • Genel Sekreterliğimize bağlı kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yapılacak müracaatlar ile İnsan Hakları İhlallerine ilişkin vatandaşlar tarafından Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) elektronik ortamda yapılan başvuruları incelemek ve başvuruyu ilgili kuruma üst yazı ile iletmek,
  • Başvuru ile ilgili gerekli incelemenin 1 ay içerisinde sonuçlandırılmasını sağlamak ve başvuru hakkında ilgili kurum tarafından verilen cevabı İdari Hizmetler Başkanı tarafından değerlendirilmesini sağlamak, sonuçlandığında başvurana ve interaktif olarak Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ne bilgilendirme yapmak.
  • Birime intikal eden başvurunun Genel Sekreterliğimiz uhdesinde olmayan bir başvuru olması halinde ilgili Kuruma iadesini sağlamak başvurana konu hakkında bilgilendirme yapmak.

Birim Çalışanları

Sosyal Hizmet Uzmanı Temur BAYDOĞAN

Ayşe SAĞLAM 

 

 

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017