Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi


MÜGE SADEN ÇUKUR (DİŞ HEKİMİ - UZMAN)

TUĞBA ÇEPER KAYMAK (TIBBİ SEKRETER)

         Birimin Görevleri

  • Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde ve Devlet Hastanelerine bağlı diş polikliniklerinde tıbbi hizmet ve sağlık bakım hizmetlerinin yürütülmesini ve diğer sağlık tesisleri ile koordinasyonunu sağlamak
  • Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak
  • Tıbbi Hizmetlerin etkin ve verimli sunumu için gerekli olan kaynakların zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yapmak ve temini için Genel Sekreter koordinatörlüğünde, Mali Hizmetler ve İdari Hizmetler Başkanlıkları ile gerekli çalışmaları yapmak.
  • Yeni yatırım, ek sağlık tesisi ve yeni kurulacak tıbbi hizmet birimlerinin ihtiyaç tespitinin yapılması
  • ADSM ‘lerde personel planlaması ile ilgili konularda İdari Hizmetler Başkanlığı ile işbirliği yapmak. Diş ünitesi tescili ve takibini yürütmek
  • ADSM’lerde Sağlık Bilgi Sistemleri veri girişlerinin doğru ve zamanında yapılması hususunda gerekli çalışmaları ve kontrolleri yürütmek.
  • ADSM ‘lerde hizmet sunumuna yönelik elde edilen istatistikî bilgileri bağlı bulunan başkanlıklarla birlikte değerlendirme yapmak.
  • Birliğimize bağlı ADSM’lerin verimlilik değerlendirilmesi doğrultusunda gösterge kartları ile ilişkili alt parametreleri izlemek ve iyileştirme çalışmaları yapmak
  • Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin sunumu ve uygulanmasında Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar,projeler yürütmek.
  • Genel Sekreterin ve Başkanların verdiği diğer görevleri yürütmek.

Birim Çalışanları

Uzman Müge SADEN ÇUKUR

Tuğba ÇEPER KAYMAK

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017