Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Klinik Kalite Gözlem Birimi


ALİ UZUN (UZMAN)

AYŞENUR ŞENEL (HEMŞİRE)

                                             

    Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi:
 

  • Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesini sağlamak ve Değerlendirilmesini sağlamakne Dair Yönetmelik gereği yılda bir kez yapılacak olan Bakanlık kalite değerlendirmelerinin takibi, görülen eksikliklerin ve uygunsuzlukların saptanarak değerlendirme ve istatistiklerin süresinden önce Tıbbi Hizmetler Başkanına iletilmesini sağlamak,
  • Sağlık kurum ve kuruluşların kalite değerlendirme ile ilgili talep ve görüş yazılarının değerlendirilmesini sağlamak,
  • Genel sekreterliğe bağlı sağlık kurum ve kuruluşların Özdeğerlendirme Raporlarının toplanmasını, değerlendirilmesini, arşivlenmesini ve istenildiğinde Bakanlığa iletilmesini sağlamak,
  • Hastanelerde kalite yönetim direktörü atanması veya değişikliklerinde gerekli onayın alınması için sekretarya görevinin koordine edilmesini sağlamak,
  • Genel sekreterliğe bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite ve verimlilik kriterleri kapsamında yerinde değerlendirme yapılarak rapor hazırlanmasını sağlamak,  
  • Sağlık tesislerimize müracaat eden Suriyeli ve Iraklı hastaların aylık istatistiklerinin toplanması, değerlendirilmesini sağlamak ve TKH Kurumuna iletilmesini sağlamak,
  • Sağlık Kurulu Rapor itirazları ile kamu kurumlarında görevli personellerin istirahat raporlarında tereddüt oluşması halinde, raporların usul ve fenne uygunluk açısından hakem hastaneye sevk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
  • Sağlık tesislerimizdeki görüntüleme cihazları ve hizmetlerinin takibi, aylık istatistiklerinin toplanması ve Tıbbi Hizmetler Başkanına sunulmasını sağlamak,

 

Birim Çalışanları:

Uzman Ali UZUN

Ayşenur ŞENEL

 

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017