Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi


ASLI GÜLFER KARTAL (ACİL TIP UZMANI - UZMAN)

GÜLCAN BİLGİÇ (HEMŞİRE)

AYLA BÖLÜKBAŞOĞLU (HEMŞİRE)

ELVAN SARI (HEMŞİRE)

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi:

A.ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Acil Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi hususunda ilgili birimlerle ve İl Sağlık Müdürlüğü, Üniversite Hastanesi ve Özel Sağlık kurumları  ile koordinasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmek,
 • Acil servislerin seviyelerine göre tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Acil sağlık hizmeti işleyişini takip etmek ve denetimini yapmak,
 • Verimlilik Karnesindeki Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili Karne Veri Göstergeleri öncelikli olmak üzere verimlilik göstergelerinde kabul edilebilir hedeflere erişmek için gerekli çalışmaların yapılmasında Tıbbi Hizmetler Başkanına karşı sorumludur.

A1. Hasta sevkleri:

 • Birliğe ve birlikten yapılan hasta sevklerini, inceleyip değerlendirerek iyileştirici tedbirler geliştirmek, uygulamak, kayıt altına almak ve Tıbbi Hizmetler Başkanlığına  aylık olarak bildirimini sağlamak
 • Hastanelerde oluşturulmuş olan Sevk Komisyonlarının etkin çalışmasını sağlamak, ihtiyaç halinde Tıbbi Hizmetler Başkanlığında toplantı düzenlemek.
 • İl genelinde acil sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli sunumunun sağlanması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen “Sevk Denetleme ve Değerlendirme Alt Komisyonu”  toplantılarına katılmak, toplantı öncesi tutanakların incelenerek gerekli görülen tutanaklarla ilgili bilgi ve belgelerin Tıbbi Hizmetler Başkanlığı’na sunulup ön değerlendirme yapılarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi ve toplantıda alınan kararlar doğrultusunda iyileştirici tedbirler almak.

A2. KBRN:

 • İlimiz KBRN bölge merkez ili olup, Düzce ve Sakarya bağlı iller olarak belirlenmiştir. İlimizde yaşanan KBRN olaylarında referans hastaneler belirlenmiş olup, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAT ile koordineli olarak hizmet verilmektedir.
 • KBRN için hastanelerde hizmet içi eğitimlerin sağlanması, referans hastanelerde gerekli eğitimlerin verilmesinin sağlanması ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Merkez il ve bağlı illerin KBRN eğitimleri, malzemelerinin temini ve dağıtımını sağlamak.

 

B. YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

 •     Verimlilik  Karnesindeki  Yoğun Bakım Ünitesi hizmetleri ile ilgili Karne Veri Göstergeleri öncelikli olmak üzere verimlilik  göstergelerinde kabul edilebilir hedeflere erişmek için gerekli çalışmaların yapılmasında Tıbbi Hizmetler Başkanına karşı sorumludur.
 •     Genel sekreterlik bünyesindeki kurumların yoğun bakım hizmetleri yönünden Genel Sekreterliğin hizmet bölgesindeki ihtiyaca cevap verebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 •     Kurum hedeflerine uygun olarak belirlenen seviyelerde yeni yoğun bakım ünitesi planı yapılarak, açılmasını sağlamak
 •     Hizmet ve işleyişin takip/denetimini yapmak,
 •     Tescil işlemlerini takip etmek, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
 •     Yoğun bakımların yatak ve ventilatör doluluk oranlarının aylık takiplerinin yapılarak Tıbbi Hizmetler Başkanına sunmak.

C. DİYALİZ HİZMETLERİ

 •      Diyaliz hizmetlerinin etkin ve verimli sunumunu sağlamak amacıyla İl Sağlık    Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmek,
 •      İhtiyaca göre diyaliz cihaz sayısı artırım planlamalarını yapmak,
 •      Diyaliz merkezlerinin ruhsat işlemlerini takip etmek, konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak,
 •      Diyaliz merkezlerinin DYOB (Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi) ‘ne aylık veri girişlerini zamanında ve eksiksiz yapmasını sağlamak

D. YANIK MERKEZLERİ

 •     Genel sekreterlik bünyesindeki kurumların yoğun bakım hizmetleri yönünden Genel Sekreterliğin hizmet bölgesindeki ihtiyaca cevap verebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 •      Hizmet ve işleyişin takip/denetimini yapmak,
 •      Tescil işlemlerini takip etmek, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.

E. AMELİYATHANELER

 • Verimlilik  Karnesindeki  ameliyathane hizmetleri ile ilgili Karne Veri Göstergeleri öncelikli olmak üzere verimlilik  göstergelerinde kabul edilebilir hedeflere erişmek için gerekli çalışmaların yapılmasında Tıbbi Hizmetler Başkanına karşı sorumludur.
 • Hizmet sunumu için ameliyat odalarının etkin ve aktif kullanımının sağlanması ve
 • gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

F. ONKOLOJİ HİZMETLERİ

 •      Onkoloji hizmetlerinin Genel Sekreterlik bünyesinde, hizmet bölgesindeki ihtiyaca cevap verebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 •      Tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli alımların yapılmasını sağlamak.

G. KALP DAMAR CERRAHİ HİZMETLERİ ve ANJİOGRAFİ

 • Hizmet işleyişinin takibini yapmak
 • Tıbbi cihaz ve özellikli malzemelerin ihtiyacını belirlemek ve gerekli alımların yapılmasını sağlamak.

H. ORGAN ve DOKU NAKLİ

 • Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerindeki organ bağışı ile ilgili gerekli etkinlik ve eğitimlerin yapılmasını sağlamak ve takip etmek
 • Beyin ölümü ve organ nakli ile ilgili bilgileri hastanelerden temin ederek Tıbbi Hizmetler Başkanına aylık olarak bilgi vermek
 • İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmak

I. EL CERRAHİSİ

 • El cerrahisi merkezinin kurulması ile ilgili çalışmaların takibini yapmak.
 • Genel Sekreterliğin hizmet bölgesindeki ihtiyaca cevap verebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

İ. ROP TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİ

 • İl genelinde ROP(Prematüre Retinopatisi) Tanı ve Tedavi Hizmetleri Merkezinin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülmesini sağlamak.
 •  ROP(Prematüre Retinopatisi) Tanı ve Tedavi Hizmetleri hekim eğitimlerinin planlanması ve merkez için gerekli olan diğer kriterlerin yapılmasını sağlamak.

J. PERİNATOLOJİ HİZMETLERİ

 • Perinatal Merkez için gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması ve takibini yapmak.

K. İNME MERKEZLERİ   

 • İl geneline hizmet verilmesi için İnme Merkezi açılmasının sağlanması ve gerekli çalışmaların takibini yapmak.

 

 • Özellikli planlama gerektiren diğer tıbbi hizmet birimlerinin, birlik için belirlenmiş planlamalara uygun olarak kurulmasına, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak ve çalışmaları planlamak
 • Acil servis, yoğun bakım, diyaliz, organ ve doku nakli, yanık ünite/merkezleri gibi özellikli alanlarda çalışan personellerin sertifikasyon eğitimlerine katılımlarının takibi ve sağlanması için İdari Hizmetler Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.
 • Genel Sekreterlik bünyesinde hazırlanan projelerde görev almak.
 • Tıbbi Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı ve Mali Hizmetler Başkanı ve Genel Sekreterin verdiği diğer görevleri yürütmek.

Birim Çalışanları:

Uzman Dr. Aslı Gülfer KARTAL

Gülcan BİLGİÇ

Ayla BÖLÜKBAŞOĞLU

Elvan SARI

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017