Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Müşterek Sağlık Hizmetleri Birimi


HALİDE VAROL (UZMAN)

NURAN ÇELİK (VHKİ)

Müşterek Sağlık Hizmetleri Birimi:

 

 • Evde sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, Evde Sağlık birimleri ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 • Toplum Ruh Sağlığı, kapalı psikiyatri hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumu için gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) hizmetlerinin takibi ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Denetimli Serbestlik-Madde bağımlılığı hizmetlerinin takibini yaparak ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak.
 • Birlik hedeflerine uygun olarak açılması planlanan Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin planlamaya uygun olarak kurulmasına, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinde yürütülen Müşterek Sağlık Hizmetlerinin uyum ve işbirliği içerisinde (Aile-Sosyal Politikalar-Belediyeler-İl Sağlık Müdürlüğü-Halk Sağlığı)  yürütülmesini koordine etmek.
 • KETEM ve Kanser Kayıt Birimleri ile ilgili işlerin takibini yapmak ve ilgili kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Sigara Bırakma Polikliniklerinin takibini yapmak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
 • Üreme Sağlığı ve Doğumhane hizmetlerinin takibini ve koordinasyonunu sağlamak. Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik yeni projeler üretmek.
 • Genel Sekreterlik bünyesinde Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve ilgili kurumlar arası işbirliğini sağlamak.
 • Genel Sekreterlilik bünyesinde Diyabet ve Obezite konusunda gerekli çalışmaların takibini yaparak ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlamak.
 • Anne-bebek sağlığı çalışmalarını takip ederek ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlamak.
 • TSİM girişlerini aylık takip ederek ilgili alanlarda takip edilen yanlış girişleri önlemek.
 • Genel Sekreter ve Başkanların verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Birim Çalışanları:

Uzman Halide VAROL

Nuran ÇELİK

 

 

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017