Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

NİHAL YÜKSEL (UZMAN)

İSMAİL SALLABAŞ (UZMAN)

GÜLÜMSER KUŞHAN ÖZMEN(EBE)

ÇİĞDEM KORAY (TIBBİ SEKRETER)

Birimin Görevleri:

  • Kurumumuzca alınan başvurular incelenerek mevzuatına göre (657 sayılı D.M.K., 4483 sayılı Yasa, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ) süresinde lazım gelen işlemlerin yürütülmesinin sağlanması,
  • Kurumumuzca alınan şikâyet başvurusuna konu personel/personeller hakkına başlatılan inceleme ve soruşturmaların süresinde tamamlanmasının takibini yaparak sonucundan ilgililere bilgi verilmesi işlemlerini yürütmek,
  • Tamamlanan soruşturma neticesinde tanzim olunan raporda getirilen teklif doğrultusunda lazım gelen işlemlerin başlatılması, takibi ve diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
  • Valilik/Kaymakamlık Makamınca 4483 sayılı Yasa gereği başlatılan ön inceleme dosyasının muhakkike tesliminin sağlanması,
  • 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • İnceleme ve soruşturmalarda muhakkikçe tıbbi mütalaa için yapılan Bilirkişi talebi halinde ilgili Uzman/Uzmanlardan oluşan Bilirkişi/Bilirkişi Heyeti tespitini sağlamak.
  • İl disiplin kurulunca verilecek/ verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
  • Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla ve diğer Kurumlarla yazışmalarda bulunmak,
  • Genel Sekreter tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Birim Çalışanları:

Uzman Nihal YÜKSEL

Uzman İsmail SALLABAŞ

Gülümser KUŞHAN ÖZMEN

Çiğdem KORAY

 

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017