Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

MERZİYE PORTAKAL KASAP (UZMAN)

 

         Basın ve İletişim Birimi:

 

 • Genel Sekreterliklerin basın ve iletişim ile ilgili faaliyetlerini Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Kurum İletişim Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak, 
 • İletişim ve basın ilişkileri konusunda Genel Sekretere danışmanlık yapmak,
 • Kurum Genel Sekreterlikleri ile bağlı birimleri ve faaliyetleri hakkında medyada  (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek, ilgili makamları ve İl Sağlık Müdürlüğü’nü bilgilendirerek iletişim sürecini takip etmek ve konuya ilişkin Kurumun görüş ve tekziplerini ilgili medya ortamında paylaşmak, 
 • Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili hukuki süreç gerektiren durumlarda Kurumumuz Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,
 • Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerin etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yaptırmak ve bunları arşivlemek,
 • Genel Sekreterliğin ve bağlı birimlerin basın yayın organları ile olan ilişkilerini düzenlemek,
 • Genel Sekreterlik ile bağlı sağlık tesislerinin sosyal medya (herkese açık iletişim ve erişim araçları) hesaplarının Kurum temel ilke ve prensipleri çerçevesinde yönetmek ve yönetilmesine rehberlik etmek,
 • Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyuruları hazırlamak ve yayınlanması amacıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan onay alınarak ilgili medya kuruluşlarına göndermek, süreci takip etmek ve konuya ilişkin arşiv çalışmalarını yapmak,
 • Genel Sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerine medya tarafından iletilen, uzman konuk, özel röportaj, bilgi verme, haber ve çekim taleplerinin Kurumumuz izin ve onayı ile karşılanmasının sağlamak
 • KHB Genel Sekreterlik ve tüm Sağlık Tesislerimizdeki güvenlik kamera görüntülerinin (Mülki İdare Amirleri, Resmi Güvenlik Birimleri, Adli Makamlar ile İdarecilerin hukuki durumlar hariç) paylaşılmamasını sağlamak, görüntü paylaşımının zaruret olduğu durumlarda ise Kurum Başkanlığımızın bilgisi ve izninin alınmasını sağlamak,
 • KHB bağlı sağlık tesislerimizde izinsiz ve onaysız yapılmak istenen heberleri önlemeye çalışmak, hasta, hasta yakını ve çalışanların (özellikle acil servis, klinik ve yoğun bakımlarda) kamera ve fotoğraf çekiminin önüne geçmek.
 • Kurumun ve Genel Sekreterliğin kurumsal kimliğine ve imajına yönelik yeni ve özgün çalışmalarda bulunmak,
 • Genel sekreterliğin internet sayfası tasarımında ve güncellenmesinde ve manşet haberlerin tespitinde Bilgi Sistemleri Birimi ile Hastane Basın ve İletişim Birim Sorumlularının koordineli çalışmasını sağlamak,
 • Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerinin kurumsal tanıtımına ilişkin çalışmalar yürütmek, ulusal ve uluslararası alanda Kurumun tanıtımının en iyi şekilde yapılması için ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütmek, 
 • Bağlı sağlık tesislerinde sağlık turizmi politikalarına uygun faaliyetlerin kamuoyu tanıtımını kitle iletişim kanalları ile yürütmek,
 • KHB Bağlı sağlık tesisleri tarafından sağlanan tanıtıcı yazılı, görsel ve işitsel çalışmaların Genel Sekreterlik koordinasyonu ve izniyle gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu faaliyetlerden Kurum Başkanlığımızı aynı zaman dilimi içinde bilgilendirmek,
 • Medya Mensupları ile iletişimi geliştirecek, kurumsal farkındalığı önceleyen yerel ve bölgesel toplantıları –Kurumun bilgisi dahilinde- belirlenmiş periyodlarla organize etmek ve toplantı sonuç raporlarını zaman geçirmeden e-posta yoluyla tkhk.basinaglik.gov.tr adresine göndermek,
 • Genel Sekreterlik tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Birim Çalışanları:

Uzman Merziye PORTAKAL KASAP

Zeynep ÖZTÜRK GEZER

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017