Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

OSMAN ALAGÖZ (UZMAN)

MERZİYE PORTAKAL KASAP (UZMAN)

ALİ UZUN (UZMAN)

ZUHAL CANBAZOĞLU (HEMŞİRE)

Birimin Görevleri:

 • Verimlilik değerlendirmesi ile ilgili tüm işlemleri; 05/10/2012 tarihli ve 847 sayılı Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge kapsamında yürütmek ve takip etmek,
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde bulunan Verimlilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan uygulamaların aksatılmadan birlik içinde yerine getirilmesini sağlamak,
 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinin hizmet sunumunu verimlilik açısından değerlendirmek izlemek ve performanslarını ölçmek,
 • Göstergeler için gerekli verileri TSİM, TDMS, MKYS, ÇKYS, İKYS, MHRS, UHESA ve Bakanlık birimlerinin kullanmış olduğu bilgi sistemleri aracılığı ile temin etmek ve karneye esas teşkil eden bu modüllere göstergelerin hesaplanmasında kullanılan verilerin zamanında ve doğru şekilde girilmesi veya gerekli veri tabanlarına gönderilmesini sağlamak.
 • Kurum’un birlik ve birliğimize bağlı sağlık tesislerinin Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge doğrultusunda, Tıbbi, İdari, Mali, Eğitim, Kalite ve Hasta-Çalışan güvenliği Hizmetlerin gösterge kartları ile ilişkili alt parametreleri aylık izlemek, değerlendirmek, raporlandırmak ve iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Sağlıkta Kalite Standartlarının birlik genelinde uygulanması ve geliştirilmesi için hedef, politika ve stratejilerin anlaşılmasını sağlamak, çalışanların katılımı ve motivasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Birlik genelinde Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Olağanüstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının birlik ve sağlık tesisi düzeyinde organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek,
 • Sağlık tesislerinin örnek, başarılı ve yenilikçi çalışmaların sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Birliğimizin verimlilik ve kalite standartlarının geliştirilmesi yönündeki ihtiyacları doğrultusunda lokal işlemler için program yazılmasını, geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Ülke genelinde diğer Kamu Hastane Birlikleri çalışmalarını izlemek ve yapılan uygulamaları kıyaslamak, hedefleri ve sonuçları karşılaştırmak,
 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Birim Çalışanları:

Uzman Osman ALAGÖZ

Uzman Merziye PORTAKAL KASAP

Uzman Ali UZUN

Zuhal CANBAZOĞLU

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017