Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Dava Takip ve Hukuk İşlemleri Birimi


MEHMET ERBAĞCI (SAĞLIK MEMURU-BİRİM SORUMLUSU)

ÇİĞDEM ANIK (VHKİ)

EMİNE ÇAKAR KESER (SAĞLIK MEMURU)

RUKİYE DORUKÖZ (TIBBİ SEKRETER)

 

Dava Takip Ve Hukuk İşleri Birimi:

 

  • 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki Gelir Getirici İşlemleri yürütmek,
  • Ticari Alanlarla ilgili mevzuatla belirlenen iş ve işlemlerin yapılması, kira gelirlerinin takip edilmesi, yeni ticari alanların oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak,
  • Sözleşmeye bağlanan-bağlanmayan alacakların takiplerini yapmak,
  • Diğer alacaklarının takiplerini yapmak,
  • 4734-4735 ve 2886 sayılı Kanunlar çerçevesinde İhalelere Katılmaktan Yasaklama işlemlerini yürütmek,
  • İlamlı-İlamsız icra takip ve ödemelerinin Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesisleri tarafından yürütülmesini koordine etmek,
  • 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerini yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince yapılması gereken işlemleri (sulhname-taksitlendirmeler-olağan ve olağanüstü kanun yollarından vazgeçilmesi vb.) yürütmek,
  • Mali konulardaki adli ve idari davalara ilişkin işlemleri yürütmek,
  • Kıdem tazminatının ödeme işlemlerini yapmak,

 

      Birim Çalışanları :

      Mehmet ERBAĞCI (Birim Sorumlusu)

      Emine ÇAKAR KESER

      Çiğdem ANIK

      Rukiye DORUKÖZ

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017