Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

OSMAN ALAGÖZ (UZMAN)

ZUHAL CANBAZOĞLU (HEMŞİRE)

Birimin Görevleri:

  • Birliğin ve bağlı sağlık tesislerinin mali durumlarının incelenmesi ve analiz edilmesi.
  • Finansal risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
  • Mali duruma ilişkin risk alanlarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunulması.
  • Mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik standartlar oluşturulması.
  • Klinik tabanlı fayda maliyet analizin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerinin hesaplanması ile maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmaların yapılması.
  • Sağlık tesislerinin mali tabloları ile hizmet üretim göstergelerinin karşılaştırmalı analizlerini yapılması, finansal tekniklere ve oranlara göre yorumlanması ve raporlanması.
  • Sağlık tesislerinin nakit miktarını ve kullanım alanının takip edilmesi, kuruluşların yıl içerisindeki mevcut ve gelecek dönem borç yapısının, miktarının, ödemelerinin takip edilip yönetilmesi ve bu konuda raporlar hazırlayıp önerilerde bulunulması.
  • Genel Sekreter tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmesi.

Birim Çalışanları:

Uzman Osman ALAGÖZ

Zuhal CANBAZOĞLU

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017