Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

UĞUR BİLİR (BİRİM SORUMLUSU-UZMAN)

MEHMET YEŞİLORMAN (SAĞLIK MEMURU)

ÖZGÜR ONGUN (HEMŞİRE)

ABUZER GAFFAR TUZCU (HEMŞİRE)

ELANUR GÜRLER (VHKİ)

ESRA MENGÜL (VHKİ)

          Satın Alma Ve İhale İşlemleri Birimi:

 • Genel Sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan ve ilgili hizmet Başkanlıklarınca talep edilen her türlü mal ve hizmet alımları yapım işlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda temin edilmesini sağlamak,
 • İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ihtiyaçların uygun tedarik yöntemleri ile temin edilebilmesini sağlamak için gerekli analizlerin ve araştırmaları yapmak,
 • İhtiyaç tespiti ve tedarik planlamalarına; tedarik süreci ve ilgili mevzuat dahilinde destek verilmesini sağlamak,
 • Bağlı sağlık tesislerine gerekli eğitim ve desteğin verilmesini sağlamak,
 • Tıbbi Cihaz ve Hizmet alımlarına ait izin ve kayıt işlemlerinin tıbbi hizmetler Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak,
 • İhale süreçleri ile ilgili sağlık tesislerinin bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Bakanlık veya Kurum Merkezi tarafından geliştirilen web tabanlı ve online çalışan bilgi sistemlerine gerekli bilgileri aktarmak,
 • İhalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Genel Sekreter ve/veya Mali Hizmetler Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Kit Karşılığı Laboratuvar Cihazı Alımı
 • Laboratuvar Hizmet Alımı
 • Tıbbi Cihaz Alımı
 • Diş Protez Hizmet Alımı
 • Kalibrasyon Hizmeti Alımı
 • Teknik Hizmet Alımı
 • Laboratuvar Sarf Malzemesini sağlamak Alımı
 • Patoloji Sarf Malzemesini sağlamak Alımı
 • Medikal Gaz Alımı
 • Akaryakıt Alımı
 • Hırdavat Malzemesini sağlamak Alımı
 • Kırtasiye Malzemesini sağlamak Alımı
 • DMO/ Doğrudan Temin Alımları
 • Gider Tahakkuk İşlemleri
 • Yapım İşi

 

Birim Çalışanları:

Uzman Uğur BİLİR

Mehmet YEŞİLORMAN,

Özgür ONGUN,

Abuzer Gaffar TUZCU

Elanur GÜRLER,

Esra MENGÜL

TIBBİ SARF MERKEZİ SATINALMA

MUTLU KOZAN (UZMAN)

AYŞE İPAR (TIBBİ SEKRETER)

NAGEHAN YILMAZ AKCAN (EBE)

NİLÜFER ÇAKICI (HEMŞİRE)

Tıbbi Sarf Merkezi Satınalma

 • Genel sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan ve ilgili hizmet Başkanlıklarınca talep edilen tıbbi sarf malzeme, ilaç ve serum ihtiyaçlarının mevzuat hükümleri doğrultusunda temin edilmesini sağlamak,
 • İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tıbbi sarf malzeme, ilaç ve serum ihtiyaçlarının uygun tedarik yöntemleri ile temin edilebilmesini sağlamak için gerekli analizlerin ve araştırmaların yapılmasını sağlamak,
 • İlgili mevzuat ve genelgeler doğrultusunda çerçeve alım kapsamına giren malzemelerin temini için talepler doğrultusunda Çerçeve İhaleler gerçekleştirmek,
 • Çerçeve ihaleler kapsamında anlaşması imzalanan malzemelerin Münferit Alım yöntemi ile teminini sağlamak,
 • Verilen izne istinaden bağlı sağlık tesislerinin kendi idarelerince gerçekleştirilen münferit alım takiplerinin yapılmasını sağlamak,
 • Sorumluluğu altında bulunan işlere dair gerçekleştirilen alımların sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak, takibini yapmak,
 • Klinik Destek Hizmeti Alımı
 • İplik Sarf Malzemesini sağlamak Alımı
 • Basit Sarf Malzemesini sağlamak Alımı
 • Özellikli Sarf Malzemesini sağlamak Alımı
 • Diş Sarf Malzemesini sağlamak Alımı
 • İlaç ve Serum Alımı
 • Temizlik Malzemesini sağlamak Alımı

Birim Çalışanları:

Uzman Mutlu KOZAN

Ayşe İPAR

Nagihan YILMAZ AKCAN

Ufuk BALKAN

Emine GÜLÜMSER

Gülli UYGUN

Nilüfer ÇAKICI

 

ÖMER CANSIZ (UZMAN)

TARIK ALTUN (SAĞLIK MEMURU)

 

 • Tıbbi Cihaz Alımı
 • HBYS Hizmeti Alımı
 • Araç Kiralama Hizmeti
 • Diyaliz Hasta Nakil Hizmet Alımı
 • Elektrik Alımı
 • Doğalgaz Alımı
 • Telefon/İnternet Hizmet Alımı
 • Tehlikeli Atık Hizmeti Alımı
 • Dozimetre Hizmet Alımı

Birim Çalışanları:

Uzman Ömer CANSIZ

            Tarık ALTUN

 

ZEKİ KOCAOĞLU (UZMAN)

 • Tıbbi Cihaz Alımı
 • Güvenlik Hizmeti Alımı
 • Temizlik Hizmeti Alımı
 • Veri Giriş Hizmeti Alımı
 • Görüntüleme Hizmeti Alımı

Birim Çalışanları:

Uzman Zeki KOCAOĞLU

            Erol DOĞAN

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017