Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Bütçe ve Muhasebe Birimi


OSMAN ALAGÖZ (UZMAN)

AYŞE ALAGÖZ (UZMAN)

ZUHAL CANBAZOĞLU (EBE)

Bütçe ve Muhasebe Birimi:

 • Genel Sekreterliğin ve bağlı sağlık tesislerinin muhasebe hizmetlerini yapmak,
 • Mali yıl veya ön görülen yıllarla ilgili bütçe durumunu takip ederek bütçe potansiyelini analiz ederek bütçe ve oluşturulan yatırım tekliflerine uygun planlamalar yapılmasını sağlamak,
 • Bütçe ve uygulamalarından kaynaklanan takip işlemlerini yapmak,
 • İl özel idarelerine aktarılan ödeneklerin takibini yapmak,
 • Tesislerden gelen aktarma taleplerini incelenmesi, bölüm içi aktarmaların onaylanması, uygun görülen bölümler arası aktarmaların sistem üzerinden kuruma gönderilmesini sağlamak,
 • Genel bütçe kaynaklarının planlanması ve kullanımının takip edilmesini sağlamak,
 • Kamu İhale kanunu 62. Madde I bendi gereği birliğin doğrudan temin limitlerin takibini yapmak,
 • Birliğe bağlı olarak yeni açılacak, ayrılacak ve birleşecek sağlık tesisleri için kurum başkanlığından gerekli onayların alınması, mali yılı bütçelerinin açılmasını sağlamak,
 • Konsolide bütçenin tesisler bazında takibini yapmak, sağlık tesisleri arası aktarma veya ek bütçe taleplerini incelemek ve uygun görülenleri kuruma göndermek,
 • Genel Sekreterliğin ve bağlı sağlık tesislerin yılı bütçesini hazırlamak,
 • Tesislerden gelen ödenek taleplerinin konsolidesini sağlamak ve kurum merkezine bildirimini yapmak,
 • Mali mevzuatın takibini yapmak, tesislerden gelen mali mevzuat ile ilgili taleplerin öncelikle birlik bünyesinde çözüme kavuşturmak veya kurumdan görüş almak.
 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Birim Çalışanları:

Uzman Osman ALAGÖZ

Uzman Ayşe ALAGÖZ

Zuhal CANBAZOĞLU

 

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017