Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Kalite Politikamız


KALİTE  POLİTİKAMIZ

 • Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, insan hakları ve etik değerler doğrultusunda, bilimsel, güvenilir, çevreye saygılı ve güler yüzlü bir kurum kültürü oluşturmak,
 • Çalışanlarımızın, bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek, çalışanlarımızın mutluluğunu ve güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak,
 • Sağlık hizmetinin sunumunda güncel teknoloji ve bilgilerin kullanımını sağlamak,
 • Güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine kolay ve hızlı erişimi sağlamak,
 • Çalışanlarımızın mesleki yetkinliklerini geliştirebilmeleri için sürekli eğitimle desteklenmelerini sağlamak,
 • Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,
 • Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunmak,
 • Tüm çalışmalarımızda, hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Sağlık alanındaki yatırımların planlanması, koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile bölge ve ülke ekonomisine faydalı olmak,
 • Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla, ölçme ve iyileştirme araçlarını kullanarak sağlık hizmeti sunumunda önderlik etmek,
 • Giderek artan kaliteli hizmet anlayışımızın, tüm hastalarımıza ulaşmasını sağlamak,

Sunduğumuz hizmeti sürekli iyileştiren yenilikçi ve lider bir kuruluş olmak KALİTE POLİTİKAMIZdır.
 

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017